CHAANG EXPRESS SHOP รับส่งพัสดุ EMS ในรูปแบบสาขา

สมัครเปิดสาขา โดย ระบุสถานที่ตั้งและรายละเอียดการติดต่อ
เปิดบริการ สาขา  Chaang Express Shop
รับส่งพัสดุ EMS  ออก Code EMS นำส่งที่ ไปรษณีย์

 

สิทธิประโยชน์ข้อแตกต่างจาก Drop-point

  1. ชุดอุปกรณ์ มาตรฐาน  อุปกรณ์สำหรับสาขา  Chaang Express  Shop
  2. ได้รับส่วนลดค่าบริการส่ง EMS มากกว่า Drop-point
  3. มีบริการรถรับพัสดุกรณีเลือกใช้บริการ ( Optional )
  4. ได้รับ Account ตัวแทนขาย สำหรับ Thailand Mart มีรายได้จากการขายสินค้าของร้านค้าย่อยที่อยู่ภายใต้ตัวแทนขาย