ซื้อสิทธิส่งพัสดุ EMS แบบสมาชิก Chang Express

ซื้อสิทธิส่งพัสดุ EMS แบบสมาชิก 

ชื่อบัญชี บริษัท ช้างบินเอ็กซ์เพรส จำกัด 
บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา เทสโก้ โลตัส วังหิน
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่   409-192-1522

หลังชำระเงินกรุณา แจ้ง  02931-6004-5