ช้างไบค์ ช้างไดร์เวอร์  เครือข่ายขนส่งสินค้าท้องถิ่น

สมัครลงทะเบียน  Chaang Bike  Chaang Driver
สมาชิกตัวแทนส่งสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษ สร้างรายได้ยั่งยืน

รับคอมมิชชั่นพิเศษเพิ่มเติมจากสินค้า สร้างรายได้เพิ่ม

1. สมัครเป็นสมาชิก ช้างไบค์ ช้างไดร์เวอร์  และเลือก จังหวัด , เขตที่ต้องการรับข่าวสาร งานด้านขนส่ง
2. ระบบจะแจ้งงานด้านขนส่ง  ผ่านApplication  เมื่อมีงานส่งเอกสารพัสดุ หรือส่งพัสดุ
3. มีรายได้ค่าขนส่งสินค้าปกติ + ค่าคอมมิชชั่นของสินค้า